21 sierpnia 2014. imieniny: Joanna, Kazimiera, Franciszek
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Kiełczygłów
tel. +48 43 842-50-28
kielczyglow.gm@hot.pl
Zgłaszanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną
 
Wójt Gminy Kiełczygłów informuje, iż w przypadku wyrządzenia szkód przez zwierzynę łowną, można składać wnioski o odszkodowanie do koła łowieckiego, na obwodzie którego wystąpiły zniszczenia.  ...więcej
Kurenda - Składanie korekty deklaracji
 
Urząd Gminy w Kiełczygłowie przypomina mieszkańcom, że zgodnie z art. 6m pkt. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ...więcej
PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów z dnia 20 sierpnia 2014r.
 
Gmina Kiełczygłów ogłasza postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) (WARTOŚĆ POWYŻEJ 207.000 EURO) na „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów” realizowanego przez Gminę Kiełczygłów”. Szczegóły w załączeniu....  ...więcej
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na " Zakup energii elektrycznej" z dnia 20.08.2014r.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy..  ...więcej
KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Weterynarii w Wieuniu z dnia 04.08.2014r.
 
Komunikat Powiatowego Inspektora Weterynarii w Wieluniu na temat afrykańskiego pomoru świń u dzików. Szczegóły w załączeniu........   ...więcej
POMOC MATERIALNA o charakterze socjalnym
 
Urząd Gminy w Kiełczygłowie prosi osoby zainteresowane przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Kiełczygłowie celem pobrania wniosku lub pobrania ze strony pod linkiem w załączeniu.......  ...więcej
WYJAŚNIENIA do Przetargu Nieograniczonego z dnia 05 sierpnia 2014r. na Zakup Energii Elektrycznej
 
W załączeniu w plikach publikujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do w/w postępowania. Załączamy również skan Pełnomocnictwa, którego Gmina Kiełczygłów udzieliła firmie do prowadzenia postępowania......  ...więcej
ZMIANA treści ogłoszenia i SIWZ przetargu na "Zakup Energii Elektrycznej" z dnia 05 sierpnia 2014r.
 
Z dniem 07 sierpnia 2014 roku zmienia się data składania oraz otwarcia ofert z dnia 13 sierpnia 2014 r. na dzień 19 sierpnia 2014r. Jednocześnie w załączeniu umieszczamy zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz zmienione SIWZ wraz z zmienionymi załącznikami.  ...więcej
PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 05 sierpnia 2014r.
 
Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg nieograniczony na "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH". Szczegóły przetargu w załączeniu  ...więcej
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Kiełczygłów w sprawie projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów”
 
W związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, działanie 8.3, Gmina Kiełczygłów zachęca do wypełnienia ankiety. Formularz ankiety dostępny jest w pokoju nr 4. Urzędu Gminy Kiełczygłów lub do pobrania w pliku załączonym do pisma w załączeniu  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 338
Następne >>
SONDA
Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
tak
nie
nie mam zdania
nie wiem o czym mowa
zobacz wyniki

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA