Logo Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 48929
W sumie: 199066

Aktualności projektu

 

 

 

 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Kiełczygłów

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu pn.: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, działanie 8.3, Gmina Kiełczygłów zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców gminy na usługi Internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem Hotspotów. 


W załączeniu ankieta do pobrania

 ANKIETA dotycząca zapotrzebowania użytkowników na usługi: Internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem Hotspotów - pobierz

 

 

I nabór Beneficjentów Ostatecznych do Projektu, rozpoczęty !

 

Urząd Gminy w Kiełczygłowie, uprzejmie informuje, iż w dniach od 01 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. rozpocznie się I nabór wniosków dla Beneficjentów Ostatecznych do projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów " w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania w linku Rekrutacja projektu  

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kiełczygłów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

W dniu 21 października 2013 r. Wójt Gminy Kiełczygłów Zarządzeniem Nr 22/13 powołał Komisję Rekrutacyjną dla projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szczegóły i treść Zarządzenia w załączniku.


 Zarządzenie Nr 22/13  

 

 

Konsultacje z operatorami telekomunikacyjnymi

W związku z realizacją Projektu pn. „ Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, Gmina Kiełczygłów zamierza dostarczać Internet dla Beneficjentów Ostatecznych projektu oraz jednostek podległych Gminie Kiełczygłów (Przedszkola, Biblioteki, GOK, Szkoły, Świetlice wiejskie) bezpłatnie lub za cenę niższą niż cena rynkowa.

W związku z tym prosimy zainteresowanych operatorów telekomunikacyjnych o wyrażenie pisemnych opinii w powyższej sprawie, składanych w siedzibie Urzędu Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów.

Nie zajęcie stanowiska w terminie określonym jn. Gmina Kiełczygłów potraktuje jako brak zainteresowania prowadzeniem na terenie Gminy Kiełczygłów działalności telekomunikacyjnej.

O zakończeniu terminu na składanie opinii Gmina Kiełczygłów zawiadomi oddzielnym komunikatem na swojej stronie internetowej. 
W takim przypadku termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni.

Informacje o Projekcie dostępne są na stronie internetowej www.kielczyglow.pl 
w module „Projekt eInclusion” oraz pod numerem telefonu 43 8425022 wew. 35.

 

 

Internet dla mieszkańców Gminy Kiełczygłów

 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Kiełczygłów realizuje projekt pn. „ Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.  Projekt będzie realizowany do 31.12.2015 r.

W ramach projektu przewidziano zakup 231 zestawów komputerowych (150 zestawów zostanie przekazane do wytypowanych gospodarstw domowych). 8 jednostek publicznych w ramach działań koordynacyjnych zostanie wyposażone w 81 zestawy komputerowe. Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie zainstalowany w poszczególnych gospodarstwach domowych i jednostkach publicznych oraz podłączonych do sieci internetowej. 

 

Zakupiony sprzęt zostanie opatrzony symbolami Unii Europejskiej i herbem Gminy wraz z informacją o wsparciu przedsięwzięcia ze środków unijnych. Zaplanowany został regularny monitoring zarówno w postaci elektronicznej, jak i wizyt domowych u rodzin - w przypadku niewłaściwego wykorzystania przez uczestników projektu powierzonego sprzętu zostanie on przekazany innym osobom, które znalazły się na liście rezerwowej.

Grupa Beneficjentów Ostatecznych (BO) zostanie zdefiniowana zgodnie z opisem Działania 8.3. Osoby te będą rekrutowane z następujących grup docelowych:

· osoby niepełnosprawne ze znaczny lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do 30 roku życia bez względu na dochód w rodzinie,

· gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do korzystania z pomocy społecznej,

· dzieci i młodzież ucząca się do 16-tego roku życia z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania  stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej,

· rodziny zastępcze

Wójt gminy zaprasza

Mariusz Mielczarek

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
tel./fax: 43 842 50 28
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
Czas pracy Urzędu:

Poniedziałek - 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek - 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.