Logo Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18945
W sumie: 235597

Zamówienia Publiczne Projektu

 

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów” realizowanego przez Gminę Kiełczygłów” z dnia 20 sierpnia 2014r.


Gmina Kiełczygłów ogłasza postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:

PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r., poz. 907 z późn. zm.) (WARTOŚĆ POWYŻEJ 207.000 EURO) na 
„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury sieci 
szerokopasmowej, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. „Rozwój społeczeństwa
informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Kiełczygłów” realizowanego przez Gminę Kiełczygłów”.

 

Termin składania ofert: 30 września 2014r

 

Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami poniżej (udostępnione w plikach PDF i WORD)

Ogłoszenie o zamówieniu Unia Europejska - Dyrektywa 2004/19/WE

Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych POLSKA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Program Funkcjonalno Użytkowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych, robót budowlanych, dostaw i usług

Załącznik Nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 6 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 7 - Wzór Umowy

Załącznik Nr 8 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 9 - Tabela zgodności zaoferowanych elementów systemów z wymaganiami Zamawiającego

Załącznik Nr 10 - Regulamin Testów

Załącznik Nr 11 - Opis zaoferowanych rozwiązań radiowych

 

 

WYJAŚNIENIA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ - pobierz  

Wyjaśnienia do SIWZ - pobierz  

 

INFORMACJA o PRZEDŁUŻENIU terminu składania ofert

 

W związku z poniższym, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 01 października 2014r. do godziny 9:00, termin otwarcia ofert: 01 października 2014r. o godzinie 9:15. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

ZGODNIE Z POWYŻSZYM zmiany w SIWZ ZOSTAJĄ zaznaczone na czerwono i ZMIENIONE

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu Unia Europejska

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu BZP

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Zamówień Publicznych

 

 

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert z dnia 01.10.2014r.

 

 

 

     

 

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dnia 20.08.2014r.

 

 

 

     

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia z dnia 14.10.2014r.

  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Unia Europejska - Dyrektywa 2004/18/WE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Biuletyn Zamówień Publicznych POLSKA

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Kiełczygłów

Mariusz Mielczarek

 

Przyjęcia interesantów:

 

Przewodniczący Rady Gminy Kiełczygłów

Dawid Trzcina

 

Przyjęcia interesantów:

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15:00 do godz. 16:00

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
tel./fax: 43 842 50 28
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
Czas pracy Urzędu:

Poniedziałek - 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek - 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.