Logo Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 48787
W sumie: 198924

RODO

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Urząd Gminy w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, nr telefon 43 842 50 28, adres poczty elektronicznej: kielczyglow.gm@hot.pl

 1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: mkostarczyk@kielczyglow.pl
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
 1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań Urząd Gminy w Kiełczygłowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Kiełczygłowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 3. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie[M1] , bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
 6. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Pliki do pobrania:

Druk_wycofania_zgody.doc

Klauzule Informacyjne:

KLAUZULA_INFORACYJNA_ODPADY.docx
KLAUZULA_INFORMACYJNA_ZWROT_PODATKU_AKCYZOWEGO.docx
klauzula_Wycinka_drzew_i_krzewow.docx
OŚWIADCZENIE_do_paliwa_2019.docx
załącznik_1_do_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego.docx
wniosek_o_wydanie_zaświadczenia_o_posiadaniu_gospodarki.docx
wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaż_alkoholu_-_klauzula.docx
wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaż_alkoholu_jednorazowe_-_klauzula.docx
Wniosek_o_zawarcie_umowy-woda_z_klauzulą.docx
deklaracja_przystąpienia_do_programu_usuwania_azbestu.docx
klauzula_dokonanie_podziału_nieruchomości_i_wstępnego_podziału_nieruchomości.docx
wniosek_o_udzielnie_informacji_publicznej.docx
wniosek_o_ujęcie_w_programie_usuwania_azbestu.docx
wniosek_o_wydanie_decyzji_na_zajęcie_pasa_drogowego.docx
wniosek_o_wydanie_decyzji_umieszczenia_urządzeń_w_pasie_drogowym.docx
wniosek_o_wydanie_decyzji_uwarunkowań_środowiskowych.docx
Wniosek_o_wydanie_wypisu_i_wyrysu_z_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego.doc
klauzuza_informacyjna_do_organu_podatkowego.docx
wniosek_numeracja_porządkowa.docx
Wniosek_o_wszczęcie_rozgraniczenia_nieruchomości_klauzula.docx
wniosek_o_wydanie_zaświadczenia_o_niezaleganiu_w_podatkach_-_klauzula.docx
klauzula_-_wniosek_do_awansu_nauczycieli.docx
Klauzula_Informacyjna_Obrad_Sesji.docx
Klauzula_informacyjna_wniosek_o_refundację_opiekuna_prawnego.docx
wniosek_o_refundację.docx
klauzula_RODO_Komisja_Skarg_I_wnioskow.docx
Klauzula_informacyjna_dot._aktow_stanu_cywilnego_i_ustawy_imienia_i_nazwisk.docx
Klauzula_informacyjna_dot._dowodow_osobistych.docx
Klauzula_informacyjna_dot_ewidencji_Ludności.docx
klauzuza_informacyjna_do_rejestru_wyborcow.docx
klauzuza_informacyjna_do_uzyskania_pełnomocnictwa_do_głosowania.docx

 

 

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

Mariusz Mielczarek

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
tel./fax: 43 842 50 28
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
Czas pracy Urzędu:

Poniedziałek - 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek - 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.