Logo Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18516
W sumie: 113866

O Projekcie elnclusion

 

 

 

Cel budowy i możliwości wykorzystania sieci szerokopasmowej

 

Poprzez zapewnienie wydajnej transmisji danych sieć szerokopasmowa stanowiła będzie zaplecze technologiczne do realizowanych przez samorząd lokalny projektów związanych z powszechnym dostępem do sieci Internet, bezpieczeństwem publicznym, nowoczesną edukacją.

 

 

 

 1. Bezpłatny dostęp do niekomercyjnych zasobów sieci Internet na terenie gminy Kiełczygłów.

   

 2. Projekt zakłada wsparcie osób z 150 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub sytuację rodzinną i materialną, poprzez zapewnienie im sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania.

   

   

   

  – grupa nr 2 – “Jednostki Gminy” czyli pracownicy/użytkownicy danej jednostki publicznej, w której zlokalizowany jest węzeł sieci szerokopasmowej w ilości 8 jednostek użyteczności publicznej. W jednostkach dodatkowo będzie możliwy publiczny dostęp do sal komputerowych i punktów dostępu do Internetu

   

  O udział w projekcie mogą ubiegać się :

   

  ·         osoby niepełnosprawne ze znaczny lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do 30 roku życia bez względu na dochód w rodzinie,

   

  ·         gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do korzystania z pomocy społecznej,

   

  ·         dzieci i młodzież ucząca się do 16-tego roku życia z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania  stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej,

   

  ·         rodziny zastępcze

   

  Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych odbędzie się w późniejszym terminie, o którym Gmina Kiełczygłów zawiadomi oddzielnym komunikatem.

   

  Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kiełczygłów, pod numerem telefonu (43) 842 50 22 wew. 35 w godz. od 8.00 do 15.00.

   

 

 

INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KIEŁCZYGŁÓW PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

 

INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KIEŁCZYGŁÓW

 

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

 

Wójt Gminy Kiełczygłów informuje, że Gmina Kiełczygłów realizuje projekt pn. „ Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. 

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców w Gminie Kiełczygłów. Cel ten realizowany będzie poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 150 gospodarstw domowych. W ramach działań koordynacyjnych mających na celu zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy zostanie również zapewniony dostęp do Internetu i zakup sprzętu komputerowego dla 8 jednostek publicznych. 

Szczegółowymi celami projektu są:

·         likwidacja barier technicznych i upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych poprzez budowę radiowej infrastruktury dostępowej,

·         upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych beneficjentowi,

·         upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu poprzez utworzenie punktów dostępu do Internetu w 8 gminnych jednostkach podległych,

·         nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

 

 

 

W ramach projektu przewidziano zakup 231 zestawów komputerowych (150 zestawów zostanie przekazane do wytypowanych gospodarstw domowych). 8 jednostek publicznych w ramach działań koordynacyjnych zostanie wyposażone w 81 zestawy komputerowe.  Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie zainstalowany w poszczególnych gospodarstwach domowych i jednostkach publicznych oraz podłączonych do sieci internetowej. 

 

 

 

Projekt „ Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kiełczygłów” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,              2007 – 2013 (oś priorytetowa 8, działanie 8.3)

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Wójt gminy zaprasza

Mariusz Mielczarek

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
tel./fax: 43 842 50 28
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
Czas pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek - 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.