Logo Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18162
W sumie: 234814

News

News zdjęcie id 1790

Informacja o zwołaniu IV sesji IX kadencji Rady Gminy Kiełczygłów

26.06.2024

             

 

 

  Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r  roku o samorządzie gminnym   / t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721/   z w o ł u j ę  IV  sesję   Rady Gminy  Kiełczygłów,  która odbędzie się   w dniu 27 czerwca 2024r. o godz. 10ºº /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   z proponowanym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i  stwierdzenie  jej  prawomocności.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad  oraz  protokołu  z  III  sesji  Rady  Gminy.
 3. Informacja  Wójta  Gminy  o  działalności  w  okresie  między  sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kiełczygłów za rok 2023:
 1. debata nad raportem o stanie Gminy Kiełczygłów za rok 2023,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów wotum zaufania.
  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Kiełczygłów za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023r.
  2. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Kiełczygłów z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
  3. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiełczygłów  w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kiełczygłów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
  4. Przedstawienie  stanowiska  Komisji  Gospodarki,  Mienia  i  Finansów w  sprawie  wykonania  budżetu  gminy  za  2023r.
  5. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Łodzi w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kiełczygłów za 2023 rok.
  6. Dyskusja   w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2023r. wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2023 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kiełczygłów za 2023 rok.
  9. Podjęcie  uchwał  w  sprawie:
 1. poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 2. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kiełczygłów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
 3. zmian  w  budżecie  gminy  na 2024 rok,
 4. zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej,
 5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie za 2023 rok,
  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie za 2023 rok.
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie za 2023 rok.
  3. Wolne  wnioski,  zapytania  i  odpowiedzi  na  interpelacje.
  4. Zamknięcie  obrad  IV sesji  Rady  Gminy.

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Kiełczygłów

Mariusz Mielczarek

 

Przyjęcia interesantów:

 

Przewodniczący Rady Gminy Kiełczygłów

Dawid Trzcina

 

Przyjęcia interesantów:

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15:00 do godz. 16:00

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
tel./fax: 43 842 50 28
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
Czas pracy Urzędu:

Poniedziałek - 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek - 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.