Logo Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18936
W sumie: 235588

News

News zdjęcie id 630

Transmisja z obrad Rady Gminy Kiełczygłów

21.11.2018

 

 

 

 

INFORMACJA

w sprawie problemów z dźwiękiem przy transmisji z obrad XX sesji nowej kadencji Rady Gminy Kiełczygłów

Problem z dźwiękiem podczas transmisji z XX sesji Rady Gminy Kiełczygłów spowodowany był problemem ze strumieniem dźwięku dochodzącym przez łącze internetowe do urządzenia w sali konferencyjnej Urzędu, które uniemożliwiły prawidłowy dosył sygnału dźwiękowego podczas transmisji w sieci. Za kłopoty przepraszamy.

 

 

 

 

INFORMACJA

w sprawie braku transmisji z obrad VI sesji nowej kadencji Rady Gminy Kiełczygłów

Brak transmisji z VI sesji Rady Gminy Kiełczygłów spowodowany był zanikiem łączy internetowych, które uniemożliwiły uruchomienie transmisji w sieci. Informujemy również iż podczas owej VI sesji Rady Gminy Kiełczygłów omawiany był tylko jeden punkt związany z podjęciem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Glina Mała.

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Kiełczygłów informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Kiełczygłów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Klauzula Informacyjna Obrad Sesji

 Rady Gminy w Kiełczygłowie

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Gminy Kiełczygłów są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kiełczygłów http://www.bip.kielczyglow.pl i na stronie internetowej www.kielczyglow.pl

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Kiełczygłów wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie sesji Rady Gminy w Kiełczygłowie Wójt Gminy Kiełczygłów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, adres e-mail:  kielczyglow.gm@hot.pl, tel. 43 842 50 22
  2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: mkostarczyk@kielczyglow.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także zadań wynikających z innych ustaw, porozumień zawartych przez Gminę z organami administracji rządowej i samorządowej.
  4. Dane osobowe Administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne celem realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, oraz art. 11b ust. 2 ww. ustawy zgodnie z którym, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Ograniczenia powyższego mogą wynikać z ustaw szczególnych. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kiełczygłowie.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych każdy ma:

- prawo dostępu do swoich danych;

- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo wniesienia sprzeciwu;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego.

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Kiełczygłów

Mariusz Mielczarek

 

Przyjęcia interesantów:

 

Przewodniczący Rady Gminy Kiełczygłów

Dawid Trzcina

 

Przyjęcia interesantów:

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15:00 do godz. 16:00

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
tel./fax: 43 842 50 28
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
Czas pracy Urzędu:

Poniedziałek - 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek - 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.