Logo Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9227
W sumie: 78471

News

News zdjęcie id 757

Informacja 500 plus po nowelizacji

22.07.2019

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie informuje, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Od 1 lipca 2019 r. złóż wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie świadczenia przyjmowane będą również w formie tradycyjnej (papierowej) przesyłane za pośrednictwem poczty lub składane osobiście w GOPS w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25 w Dziale Świadczeń Rodzinnych pokój nr 16, w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek - 8:30 - 16:30
wtorek - piątek - 7:30 - 15:30

Z uwagi na bardzo dużą liczbę osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 500+ oraz przyjmowania w tym samym czasie wniosków o świadczenia Dobry start 300+ zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Zapewni to sprawne załatwienie sprawy bez oczekiwania w kolejkach.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września br., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Świadczenie wychowawcze 500+ zostanie przyznane do 31 maja 2021 r.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

 

Istotne zmiany w programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 r.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła również inne rozwiązania:

  • Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

  • Rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  wówczas z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.)

  • Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

  • Zmiana okresu zasiłkowego – prawo do świadczenia wychowawczego począwszy od 2021 r. ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

  • Przyznanie świadczenia wychowawczego od lipca 2019 r. nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej otrzyma informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, lub w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

  • Uproszczona została również procedura postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy – w przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, dotychczasowy organ właściwy przekaże wydaną decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji.

Wójt gminy zaprasza

Mariusz Mielczarek

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
tel./fax: 43 842 50 28
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
Czas pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek - 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.