Logo Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9228
W sumie: 78472

News

News zdjęcie id 950

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

16.06.2020

 

 

 

 

Wójt Gminy Kiełczygłów podaje do publicznej wiadomości informację  o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o  Powszechnym Spisie  Rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Kiełczygłów. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od  1 września do 30 listopada 2020 r.  


NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

WÓJT GMINY KIEŁCZYGŁÓW
GMINNY KOMISARZ SPISOWY

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia  Powszechnego Spisu Rolnego w  2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728)  

WÓJT GMINY KIEŁCZYGŁÓW

podaje do publicznej wiadomości informację  o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o  Powszechnym Spisie  Rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Kiełczygłów. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od  1 września do 30 listopada 2020 r.  

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
– być pełnoletni,
– zamieszkiwać na terenie gminy Kiełczygłów,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
– nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:
– obsługa komputera i funkcjonowanie GPS,
– praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
– dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
– znajomość terenu gminy,
– komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się),

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
– zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje i wiedzę z zakresu statystyki publicznej, w tym o istocie tajemnicy statystycznej, zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego oraz zapozna się z sposobem wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem  gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane przeprowadzeniu spisu rolnego. Szkolenie kończy się egzaminem testowym sprawdzającym wiedzę,
– jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz terenowy będzie dokonywał spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
– zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 (zał. 1);
– kserokopię dokumentu potwierdzającej ukończenie, co najmniej szkoły średniej,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
– informacja dotycząca RODO (zał. 3).

8. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie osobiście w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PRS 2020” (w punkcie informacyjno-podawczym przy wejściu)  w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w  Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów,  w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą  rozpatrywane.  Decyduje data stempla pocztowego/osobistego doręczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Kiełczygłów

(-) Mariusz Mielczarek

 

Pliki do pobrania:

- informacja Wojta Gminy Kiełczygłow o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatow na rachmistrzow terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego,.pdf

- załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzow – kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata,.pdf

- załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzow – oświadczenie o niekaralności,.pdf

- załącznik nr 3 do ogłoszenia o  naborze na rachmistrzow – informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych..doc

Wójt gminy zaprasza

Mariusz Mielczarek

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
tel./fax: 43 842 50 28
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
Czas pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek - 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.